Vespers zingen


Een vesper is een van de gebedsuren van de Getijden, die dagelijks in kloosters aan het eind van de middag plaatsvinden. Het is een viering waarin uitsluitend gezongen wordt: antifonen met psalmen, hymnes, een korte lezing en gebed, alles wordt gezongen door koor en voorzanger(s). Een muzikaal moment van inkeer, dat ongeveer een half uur in beslag neemt.


Voor de vespers worden enthousiaste gevorderde gregoriaanse zangers uitgenodigd om deel te nemen. De muziek wordt vantevoren  aan alle deelnemers toegestuurd, evenals opnames van de gezangen als hulp om alle gezangen thuis in te studeren. Na een repetitie van slechts twee uur willen we de vespers uitvoeren, dus het is van groot belang dat deelnemers thuis alle gezangen voorbereiden.  Je kunt je opgeven door te mailen naar info@gregoriaansinstituutnijmegen.nl

Zie onze
agenda voor alle data en tijden