Vespers zingen


De vespers zijn één van de gebedsuren van de Getijden, samen met de Metten, de Lauden, de Completen en de zogenaamde "Kleine uren", die het dagelijkse kloosterritme bepalen. De vespers vinden plaats aan het eind van middag. Het is een viering waarin uitsluitend gezongen wordt: antifonen met psalmen, hymnes, een korte lezing en gebed: alles wordt gezongen door koor en voorzanger(s) of voorganger.

Het is een muzikaal moment van inkeer, dat ongeveer een half uur in beslag neemt.


Voor de vespers worden enthousiaste gevorderde gregoriaanse zangers uitgenodigd om mee te komen zingen. De muziek wordt van tevoren  aan alle deelnemers toegestuurd, evenals opnames van de gezangen als hulp om alle gezangen thuis in te studeren. Na een repetitie van slechts twee uur willen we de vespers uitvoeren, dus het is van groot belang dat deelnemers thuis alle gezangen voorbereiden.  

Uiteraard ben je ook van harte welkom als luisteraar!


Zie onze Agenda voor alle data en tijden

Je kunt je opgeven  door te mailen naar info@gregoriaansinstituutnijmegen.nl